Το μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που σας προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απεριόριστες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ιατρείο και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις.
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 εναλλακτικά Δίκτυα Γιατρών και Διαγνωστικών κέντρων, με ή χωρίς τη δική σας συμμετοχή στα έξοδα. Επιλέγοντας τις ιδιόκτητες υποδομές της INTERAMERICAN δεν έχετε καμία συμμετοχή στο κόστος.

Δίκτυα Γιατρών και Διαγνωστικών Κέντρων

Ιατρικές επισκέψεις

Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Απεριόριστες
Επισκέψεις σε γιατρούς Βελονιστές ή Ομοιοπαθητικούς
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Καμία συμμετοχή
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Έως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς, λόγω επείγοντος περιστατικού, σε νομούς που δεν υπάρχει στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Έως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις
Απεριόριστες
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις Καμία συμμετοχή
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Έως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Έως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN, επείγοντος περιστατικού σε νομούς που δεν υπάρχει Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN και κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN

Ιατρικές επισκέψεις

Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Απεριόριστες
Επισκέψεις σε γιατρούς Βελονιστές ή Ομοιοπαθητικούς 6
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
10€ ανά επίσκεψη
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς, λόγω επείγοντος περιστατικού, σε νομούς που δεν υπάρχει στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 50€ ανά επίσκεψη
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN

 

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις
Απεριόριστες
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις 10% ανά εξέταση
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN, επείγοντος περιστατικού σε νομούς που δεν υπάρχει Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN και κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN

Ιατρικές επισκέψεις

Επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Απεριόριστες
Επισκέψεις σε γιατρούς Βελονιστές ή Ομοιοπαθητικούς 6
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων
Καμία συμμετοχή
Συμμετοχή στις επισκέψεις σε γιατρούς ειδικότητας Γενικής Ιατρικής στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς ειδικοτήτων που δεν υπάρχουν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς, λόγω επείγοντος περιστατικού, σε νομούς που δεν υπάρχει στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς σε περίπτωση κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 500€ ανά ασφαλιστική περίοδο

Διαγνωστικές εξετάσεις

Διαγνωστικές εξετάσεις
Απεριόριστες
Συμμετοχή στις διαγνωστικές εξετάσεις Καμία συμμετοχή
Συμμετοχή ασφαλισμένου στις διαγνωστικές εξετάσεις στα πολυϊατρεία MEDIFIRST και στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Καμία συμμετοχή
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πολυϊατρεία MEDIFIRST ή στην Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις σε περίπτωση διακοπής συνεργασίας με τα πολυϊατρεία MEDIFIRST και την Αθηναϊκή MEDICLINIC
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις στις περιπτώσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στο Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN, επείγοντος περιστατικού σε νομούς που δεν υπάρχει Δίκτυο Υγείας INTERAMERICAN και κατάργησης του Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Ανώτατο ποσό κάλυψης για διαγνωστικές εξετάσεις εκτός Δικτύου Υγείας INTERAMERICAN
Έως και 1.000€ ανά ασφαλιστική περίοδο
Please follow and like us: