Επιδόματα Υγείας

Έχετε 3 διαφορετικές επιλογές στη διάθεσή σας οι οποίες σας εξασφαλίζουν οικονομική ενίσχυση με τη μορφή επιδόματος.

Νοσηλεία από Ασθένεια & Ατύχημα

Το μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που σας προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απεριόριστες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ιατρείο και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις.

Επείγοντα Περιστατικά

Το μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που σας προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απεριόριστες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ιατρείο και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις.

Νοσηλεία μόνο από Ατύχημα

Καλύπτει τη νοσηλεία σας στο πλήρες δίκτυο νοσοκομείων έως τα €20.000, δίκλινο δωμάτιο, χωρίς να χρειαστεί απολύτως καμία δική σας συμμετοχή. Παρέχει Άμεση Ιατρική Βοήθεια, ενώ καλύπτει και έξοδα επειγόντων περιστατικών. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό πρόγραμμα ασφάλισης για μικρούς και μεγάλους!

Γιατροί & Διαγνωστικές Εξετάσεις

Το μοναδικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας περίθαλψης που σας προσφέρει απεριόριστες επισκέψεις σε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, απεριόριστες ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε ιατρείο και απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις.