Ανησυχητική Έρευνα για την Δημόσια Υγεία. Ανάγκη έξυπνων λύσεων

Οκτ 23, 2018 (0) σχολια

Κατάρρευση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας υποδεικνύει η έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Alco, για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών.

Η έρευνα του Ι.Σ.Α

Στην έρευνα μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των ιατρών. Δείχνουν μία έντονη ανησυχία του ιατρικού κόσμου,  τόσο για την λειτουργία της  Δημόσιας Υγείας όσο και για την ίδια τη θέση των λειτουργών της σε επίπεδο συνθηκών, αμοιβών, και δυνατότητας να παρέχουν την ποιότητα των υπηρεσιών που θα ήθελαν να παρέχουν στους πολίτες.  Μερικά από τα πιο ανησυχητικά ευρήματα είναι:

 • Το 63% των γιατρών θεωρεί ότι ο τρόπος που λειτουργεί σήμερα το Ε.Σ.Υ μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τον ασθενή.
 • Το 62% των γιατρών πιστεύει ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στα Δημόσια Νοσοκομεία, είναι η έλλειψη προσωπικού.
 • Το 64% των γιατρών αξιολογεί αρνητικά το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
 • Το 57% των γιατρών θεωρεί ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας θα οδηγήσει σε επιδείνωση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας.
 • Το 80% των γιατρών πιστεύει ότι το νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ΔΕΝ προσφέρει αξιοπρεπείς αμοιβές και σωστές επαγγελματικές συνθήκες.
 • Το 72% των γιατρών ΔΕΝ θα συνεργαζόταν στο νέο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Αλλά και οι απόψεις των πολιτών αντανακλούν αυτές των γιατρών. Ειδικότερα:

 • Το 41% θεωρεί ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία δύο χρόνια.
 • Το 52% πιστεύει ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ΔΕΝ θα καλύψει ικανοποιητικά τις ανάγκες του, χωρίς να χρειαστεί να πληρώσει.

Πηγή:  ΙΣΑ

Η έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ

Στο μεταξύ, η πρόσφατη έρευνα της ΕΛ. ΣΤΑΤ σχετικά με την ιδία δαπάνη των νοικοκυριών για υπηρεσίες υγείας έχει επίσης σημαντικά ευρήματα:

 • Τα νοικοκυριά πληρώνουν «από την τσέπη τους» το 34.3% των δαπανών υγείας (σημαντικά αυξημένο σε σχέση με τα «προ κρίσης» χρόνια)

Σύμφωνα με την Καθημερινή και τους οικονομολόγους υγείας στους οποίους απευθύνηθηκε, αυτό οφείλεται μεταξύ άλλων και σε:

 • Οι Έλληνες αγοράζουν χρόνο, ποιότητα, και επιλογές σε γιατρούς που δεν τους προσφέρει το Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
 • Αυτό μεταφράζεται και στα λεγόμενα «φακελάκια», τα οποία καταβάλλουν οι Έλληνες, προκειμένου να διασφαλίσουν ταχεία πρόσβαση σε απαραίτητο χειρουργείο αλλά και σε γιατρό της επιλογής τους.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Η ανάγκη “έξυπνης” λύσης

Αυτά τα στοιχεία, αποδεικνύουν με τον πλέον σαφή τρόπο,  την ανάγκη στροφής προς μία πιο «έξυπνη» διαχείριση των δαπανών υγείας που ΗΔΗ κάνουν τα νοικοκυριά. Και αυτό είναι πλέον εφικτό μέσω των συστημάτων ιδιωτικής ασφάλισης υγείας, τα οποία κτίζονται και έχουν την δυνατότητα παραμετροποίησης στον μέγιστο βαθμό. Έτσι επιτυγχάνεται κάλυψη των αναγκών υγείας κάθε νοικοκυριού στον προϋπολογισμό που έχει η ίδια θέσει. Εξασφαλίζεται δηλαδή η πρόσβαση σε ταχείες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, χωρίς η οικογένεια να χρειαστεί να δαπανήσει παραπάνω χρήματα από αυτά που ΗΔΗ δαπανεί για την περίθαλψη της.

Η έξυπνη λύση

Ένα τέτοιο σύστημα είναι και το σύστημα Be Well της Interamerican. Το σύστημα υγείας Be Well, έρχεται να καλύψει την ανάγκη του υποψήφιου προς ασφάλιση για ένα πλήρες εξατομικευμένο πρόγραμμα υγείας, το οποίο θα του επιτρέπει να πληρώνει μόνο για τις καλύψεις που πραγματικά χρειάζεται (δεν χρειαζόμαστε όλοι τις ίδιες καλύψεις και πολύ περισσότερο δεν υπάρχει ανάγκη να πληρώνουμε για κάτι το οποίο δεν χρειαζόμαστε).

Γιατί Be Well λοιπόν:

 1. Παίρνετε μόνο τις καλύψεις και τις υπηρεσίες υγείας που ανταποκρίνονται στις πραγματικές του απαιτήσεις.
 2. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές λύσεις για κάθε μέλος της οικογένειάς, σ’ ένα συμβόλαιο.
 3. Η δυνατότητα επιπλέον επιλογών μέσα σε κάθε κατηγορία προγράμματος διευκολύνει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου προγράμματος ανάλογα με τα οικονομικά του καθενός.
 4. Όσο περισσότερα τα μέλη μίας οικογένειας ασφαλίζονται τόσο χαμηλότερο είναι το ασφάλιστρό τους, χάρη στις οικογενειακές εκπτώσεις “bewell”.
 5. Σε δύσκολα περιστατικά (καρδιακού ή εγκεφαλικού επεισοδίου και καρκίνου ) υπάρχει 100%, κάλυψη στη νοσηλεία, ασχέτως του ποσού συμμετοχής που έχει το επιλεχθέν πρόγραμμα ( μαζί και με τη χρήση του δημόσιου ασφαλιστικού τους φορέα).
 6. Το “bewell” εισάγει νέες, πρωτοποριακές καλύψεις, για φάρμακα, επείγοντα περιστατικά, νοσηλεία μόνο από ατύχημα, φροντίδα πριν και μετά την νοσηλεία.
 7. Προσφέρει ιδιόκτητα  μέσα επίγειας αλλά και εναέριας αερομεταφοράς.

Το Be Well βασίζεται στη συζήτηση μεταξύ ασφαλιστικού σύμβουλου και υποψήφιου προς ασφάλιση. Βασίζεται πάνω σε μία διαδικασία που ονομάζεται “ανάλυση ασφαλιστικών αναγκών” και είναι τόσο σημαντική ώστε να καταστεί υποχρεωτική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Εξασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές αγοράζουν την ασφάλιση υγείας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις συγκεκριμένες ανάγκες τους.

Το “bewell” είναι το πρώτο σύστημα υγείας στη χώρα που διασφαλίζει το δικαίωμα σας να έχετε την ασφάλιση υγείας που σας ταιριάζει και όχι ένα έτοιμο προϊόν που μπορεί να μην είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Με το “bewell” δεν θα σας απασχολεί πια, το κόστος αλλά οι επιλογές.

 Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Medinsure είναι στη διάθεσή σας για να κάνετε αυτή την συζήτηση και να εξασφαλίσετε την υγεία της οικογένειάς σας.  Επικοινωνήστε μαζί μας 

Please follow and like us:

Comment (0)

Leave a Comments